Zorgaanbod

Waarvoor kan U bij Uw huisarts terecht?

 • Consultaties (indien nodig huisbezoeken) voor alle leeftijden: dus ook kinderen en baby’s
 • Opvolging chronische aandoeningen
 • Preventieve zorg (o.a. vaccinaties, screening darmkanker, uitstrijkje, GMD+)
 • Bloedafnames (“nuchter” = 6 uur vooraf niet meer eten en drinken )
 • Gynaecologie en zwangerschapsbegeleiding
 • Rookstopbegeleiding
 • Kleine heelkundige ingrepen en cryotherapie (wratten)
 • Palliatieve zorg en levenseindebegeleiding
 • Medisch bilan verzekeringen
 • Attesten: geschiktheid voor sport of job, OCMW…
 • Medisch advies en gerichte verwijsbrieven
 • Beheer van uw Globaal Medisch Dossier (GMD)

Alle artsen zijn geconventioneerd.

Visie

Elk patiëntencontact is voor ons heel belangrijk. We hechten dan ook veel belang aan het persoonlijke karakter ervan.

Wij zijn een groepspraktijk, meerdere artsen zijn beschikbaar om u de beste zorgen aan te bieden. Wekelijks zitten alle artsen samen om uitdagende cases te bespreken en een doeltreffend zorgtraject uit te stippelen. Als team proberen wij dan ook een kwalitatieve eerstelijnsgeneeskunde aan te bieden volgens de huidige wetenschappelijke inzichten in de huisartsgeneeskunde. Alle patiëntendossiers zijn voor elke arts toegankelijk. Bij afwezigheid van uw vaste arts kan een andere arts uw dossier inkijken.

We werken nauw samen met andere disciplines uit de eerstelijnszorg (verpleegkundigen , palliatief netwerk, kinesisten, psychologen…) en met de specialisten uit de regio om de beste zorgen te kunnen bieden aan onze patiënten.

Daarnaast is onze praktijk een opleidingspraktijk wat betekent dat er frequent studenten geneeskunde de raadplegingen mee volgen. U hebt steeds de vrijheid om te vragen de arts alleen te spreken. In onze praktijk werkt ook een Huisarts In Opleiding (HAIO). Hij of zij is een gediplomeerd arts die zich specialiseert in de huisartsgeneeskunde.  Deze arts werkt onder supervisie van een van de andere artsen.