Zorgaanbod

Waarvoor kan U bij Uw huisarts terecht?

 • Consultaties ( zo nodig huisbezoeken) voor alle leeftijden: dus ook kinderen en baby’s
 • Opvolging chronische aandoeningen
 • Preventieve zorg o.a. vaccinaties, screening darmkanker, uitstrijkje, GMD+ .
 • Bloedafnames (“nuchter” = 6 uur vooraf )
 • Gynaecologie & zwangerschapsbegeleiding
 • Rookstopbegeleiding
 • Kleine heelkundige ingrepen & cryotherapie (wratten)
 • Palliatieve zorg & levenseindebegeleiding
 • Medisch bilan verzekeringen
 • Attesten: geschiktheid voor sport of job, OCMW, ..
 • Medisch advies & gerichte verwijsbrieven
 • Beheer van uw GMD : chro

Visie

Wij zijn een huisartsenpraktijk die veel belang hecht aan het persoonlijk karakter van ieder patiëntencontact.

Wij zijn een groepspraktijk, dat betekent dat we veel belang hechten aan onderling overleg. Als team proberen wij een kwalitatieve eerstelijns geneeskunde  aan te bieden volgens de huidige wetenschappelijke inzichten in de huisartsgeneeskunde. Alle patiëntendossiers zijn voor elke arts toegankelijk. Bij afwezigheid van een arts kan een andere arts Uw dossier inkijken.

Wij zijn een opleidingspraktijk hetgeen betekent dat er frequent studenten geneeskunde de raadplegingen mee volgen. U hebt steeds de vrijheid om te vragen de arts alleen te spreken.

In onze praktijk werkt ook een Huisarts In Opleiding. Hij of zij is een gediplomeerd arts die zich specialiseert in de huisartsgeneeskunde.  Deze arts  werkt onder supervisie van één van de andere artsen.

Wij werken nauw samen met andere disciplines uit de eerste lijn (verpleegkundigen , palliatief netwerk, kinesisten, psychologen…) en met de specialisten uit de regio.

Praktische info

Wij werken enkel op afspraak. U kan heel vlot online een afspraak maken.

Voor telefonische afspraken en praktische vragen kan U onze secretaressen elke dag bereiken tussen 8 u en 16u .

Na 16u  kan u de artsen enkel bereiken voor dringende medische vragen. 

Gelieve steeds identiteitskaart / kids ID / ISI + kaart mee te brengen naar de raadpleging.

Huisbezoeken

Huisbezoeken worden voorbehouden voor patiënten die zich omwille van medische redenen niet naar de praktijk kunnen begeven. -Enkel  HB in Belsele –   Huisbezoeken worden bij voorkeur aangevraagd voor 10 uur. 

Wachtdienst

Weekwachtdienst 

052/46 36 00

Van 19 uur s’avonds tot 8 uur s’morgens van maandag tot donderdag voor de gemeenten Belsele, Waasmunster, Sinaai en Elversele

Huisartsenwachtpost Waasland 

03/361 03 61

In het weekend te bereiken vanaf vrijdagavond 19 uur tot maandagmorgen 8 uur. Adres: Prinses Josephine Charlottelaan 21/D Te Sint-Niklaas