Zorgaanbod

Waarvoor kan U bij Uw huisarts terecht?

 • Consultaties ( zo nodig huisbezoeken) voor alle leeftijden: dus ook kinderen en baby’s
 • Opvolging chronische aandoeningen
 • Preventieve zorg o.a. vaccinaties, screening darmkanker, uitstrijkje, GMD+ .
 • Bloedafnames (“nuchter” = 6 uur vooraf )
 • Gynaecologie & zwangerschapsbegeleiding
 • Rookstopbegeleiding
 • Kleine heelkundige ingrepen & cryotherapie (wratten)
 • Palliatieve zorg & levenseindebegeleiding
 • Medisch bilan verzekeringen
 • Attesten: geschiktheid voor sport of job, OCMW, ..
 • Medisch advies & gerichte verwijsbrieven
 • Beheer van uw GMD : chro

Visie

Wij zijn een huisartsenpraktijk die veel belang hecht aan het persoonlijk karakter van ieder patiëntencontact.

Wij zijn een groepspraktijk, dat betekent dat we veel belang hechten aan onderling overleg. Als team proberen wij een kwalitatieve eerstelijns geneeskunde  aan te bieden volgens de huidige wetenschappelijke inzichten in de huisartsgeneeskunde. Alle patiëntendossiers zijn voor elke arts toegankelijk. Bij afwezigheid van een arts kan een andere arts Uw dossier inkijken.

Wij zijn een opleidingspraktijk hetgeen betekent dat er frequent studenten geneeskunde de raadplegingen mee volgen. U hebt steeds de vrijheid om te vragen de arts alleen te spreken.

In onze praktijk werkt ook een Huisarts In Opleiding. Hij of zij is een gediplomeerd arts die zich specialiseert in de huisartsgeneeskunde.  Deze arts  werkt onder supervisie van één van de andere artsen.

Wij werken nauw samen met andere disciplines uit de eerste lijn (verpleegkundigen , palliatief netwerk, kinesisten, psychologen…) en met de specialisten uit de regio.