griepvaccinatie 2019

Dit jaar organiseren wij opnieuw twee griepvaccinatiemomenten. Deze zullen doorgaan op 5 en 19 november vanaf 18u.
Een voorschrift voor het vaccin kan u tijdens een consult vragen of telefonisch. Een afspraak kan u telefonisch maken elke werkdag tussen 8 en 16u.